ჩემი მასტერ-კლასი “გააღვიძე შინაგანი ძალა”

5 ნოემბერი, ჩემი მასტერ-კლასი “გააღვიძე შინაგანი ძალა” – ბაირონ ქეითის “სამუშაო” საქართველოში 😍😍☀️☀️💛💛💖💖✨✨✨❤️🇬🇪❤️ დიდი მადლობა ნდობისთვის და მონაწილეობის მიღებისთვის 😍😍☀️☀️✨✨ My master-class “Awakening Inner Power” – The Work of Byron Katie in Georgia!! 😍😍😍❤️🇬🇪❤️✨✨✨✨ Мой мастер-класс “Разбуди Внутреннюю Силу” – Работа Байрон Кейти в Грузий!! 😍😍😍💛💛💛☀️☀️☀️❤️🇬🇪❤️